THE ARMOR TOÀN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (2015/12/09) Growing Up Again? (Lớn lên một lần nữa?)

Posted: December 9, 2015 in Uncategorized
Tags:

Hôm nay, câu trả lời là làm cho Anthony Nguyễn một thiếu niên người yêu cầu hướng dẫn cho sự phát triển hơn nữa như một Kitô hữu.  Giống như những người khác, đệ của Chúa không luôn luôn có cách riêng của họ. Không có công thức “, từ kỳ diệu”, hay khẩu hiệu duy nhất để phát triển tín hữu; và, đối với nhiều người, cái nhìn sâu sắc và sự hiểu biết chỉ sẽ đến khi họ chịu đựng những thử thách cuộc sống bình thường và khó khăn. Cuộc sống của một Kitô hữu không tập trung trong việc thưởng thức chính mình và theo đuổi thú vui khác nhau. Mỗi tín đồ được gọi là (chúng ta có thể nói, tuyển dụng) để tham gia vào công việc truyền bá Tin Mừng, và chuẩn bị một vụ thu hoạch cho Chúa. Hãy xem xét lại những điều sau đây từ Kinh thánh và các khuyến nghị đó xuất hiện bên dưới: Hê-bo’-ro’ 5:  7-10, Vietnamese Bible:  Easy-to-Read Version (BPT): 7 Trong khi sống trên đất, Chúa Giê-xu cầu xin Thượng Đế giúp mình. Ngài cầu nguyện và lớn tiếng kêu khóc cùng Đấng có thể cứu mình khỏi chết; lời cầu nguyện Ngài được nghe vì Ngài tôn kính và vâng phục Thượng Đế. 8 Dù là Con Thượng Đế nhưng Ngài cũng đã học tập vâng phục bằng cách chịu khổ đau. 9 Và vì Ngài đã trở nên toàn thiện cho nên có thể ban sự cứu rỗi đời đời cho những ai vâng phục Ngài. 10 Đó là cách Thượng Đế khiến Ngài trở thành thầy tế lễ tối cao, một chức tế lễ giống như Mên-chi-xê-đéc.  Ngoài ra, 1 Giăng 2: 15-17, BPT:  15 Đừng yêu thế gian tội lỗi cùng những gì thuộc về thế gian. Vì nếu ai yêu thế gian thì lòng yêu mến Cha không có trong người ấy. 16 Những điều thuộc về thế gian là khêu gợi nhục dục, thèm muốn của mắt, và tự hào về của cải đời nầy hoặc những gì mình có. Những điều ấy không phải từ Cha mà đến đâu nhưng từ thế gian ra. 17 Thế gian và những dục vọng nó đều qua đi nhưng ai làm theo ý muốn Thượng Đế thì còn đời đời.  1 Giăng 4: 1-3, BPT:  Các bạn yêu dấu, nhiều tiên tri giả đã xuất hiện khắp thế gian. Cho nên đừng tin hết mọi thần linh nhưng hãy thử xem thần linh nào đến từ Thượng Đế. 2 Đây là cách chúng ta thử nghiệm để biết thần linh nào đến từ Thượng Đế: Thần linh nào xưng nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu trở thành người đến thế gian thì thần linh ấy đến từ Thượng Đế. 3 Thần nào không nhìn nhận Chúa Giê-xu theo cách ấy đều không phải từ Thượng Đế đến. Đó là thần của kẻ thù Chúa Cứu Thế mà các con đã nghe là đang đến, và hiện đã đến trong thế gian.  Nhà văn trẻ tại “Yahoo! Câu trả lời “bằng cách sử dụng ID” XX “(Level 1 với 90 điểm, một thành viên kể từ ngày 08 Tháng 12 năm 2015) công bố sau đây:

Làm thế nào để được như Đấng Ky Tô hơn (làm thế nào để trở thành một người đàn ông tốt hơn)?

Xin chào tôi là 15 và trải qua một cuộc gọi từ các chúa ngày hôm qua, tôi thấy anh ấy, tôi chắc chắn của nó. Tôi không thể giải thích điều đó nhưng tôi đã rơi nước mắt, của niềm vui. Tôi đã được nâng lên như một Kitô hữu nhưng cho đến ngày hôm qua tôi đã không thực sự tìm thấy anh ta. Im không chắc tôi diễn đạt rằng đúng nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể giải thích bằng lời. Tôi muốn làm theo những lời dạy của Chúa và mong muốn trở thành người đàn ông tốt nhất tôi có thể. Câu hỏi của tôi bây giờ là làm thế nào tôi có thể trở thành một mam tốt hơn, nhiều Kitô thích. Tôi biết nó không phải là đơn giản, nhưng những gì tôi có thể làm gì trong cuộc sống hàng ngày của tôi để trở thành một người tốt hơn? Tôi cũng muốn có lời khuyên khác cho một người đàn ông trẻ tuổi mà tôi nên nghe

THE GOLDEN ARROW:  43 Các con có nghe, ‘Hãy yêu người láng giềng [a] và hãy ghét kẻ thù mình.’ 44 Nhưng ta bảo các con, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ làm tổn thương mình. 45 Làm như thế thì các con mới chứng tỏ mình là con cái thật của Thượng Đế. Vì Ngài khiến mặt trời mọc lên cho người thiện cùng người ác, làm mưa cho người làm phải cũng như cho người làm quấy. 46 Nếu các con chỉ yêu người yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Bọn thu thuế cũng làm được như vậy. 47 Nếu các con chỉ tốt với bạn, thì các con chẳng khá hơn kẻ khác đâu. Những người không biết Thượng Đế cũng tốt với bạn. 48 Cho nên các con phải toàn vẹn giống như Cha các con trên thiên đàng là toàn vẹn.”  (Ma-thi-o’ 5:  43-48, BPT)

THE DAGGER DOUBLE: Liên tục và dở dang? (2015/11/22); Cám dỗ, thử nghiệm và thử nghiệm? (2015/05/12); Làm thế nào để Renew The Mind (2013/11/22); Cầu nguyện không đủ? (2013/07/12); A Tree Falls To The Nam (2013/07/13)

“XX”, mọi tín hữu Kitô hữu phải trải qua một quá trình học tập và phát triển để trở thành “chín muồi”. Sau phép rửa nước (cái chết của những tinh thần bẩm sinh, tái sinh từ DNA của Thiên Chúa, vì vậy để nói chuyện), các môn đệ của Chúa Giêsu dần dần trải qua những thay đổi trong tính cách và bản chất của chúng. Tất cả đang được chuẩn bị và sẵn sàng thực hiện được lấy từ trái đất vào sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô (được gọi là Mùa Vọng, mùa thu hoạch, các Rapture, và đến lần thứ hai). Sinh ra một lần nữa, các tín hữu phải “lớn lên một lần nữa” và trở nên chín chắn phải đối mặt với cùng một “cơn đau ngày càng tăng” và thách thức cuộc sống như tất cả những người khác còn sống trên mặt đất. Để trưởng thành là phải được cân bằng, đầy đủ, tập trung, và ổn định. Hơn thế, các tín hữu phải trở nên “hoàn thiện”. Bởi vì những nỗ lực của chúng tôi để thực hiện việc tự hoàn thiện là hữu hạn, và chỉ tiếp tục tập trung của chúng tôi theo xác thịt và thế giới (ví dụ, tham vọng, uy tín, địa vị, sự thành công), được thực hiện tín hữu hoàn hảo trình hoạt động của Chúa Thánh Thần mà là vĩnh hằng. Các tín hữu phải tham gia và trình hoạt động được hoàn thành bởi thiên tính. Bao gồm xưng tội, rước lễ, khen ngợi, sự ăn năn, và thánh hoá. Người tín hữu nên tham gia vào các hoạt động như giao thông với các tín hữu kinh nghiệm hơn, nghiên cứu liên tục của các tác phẩm thánh, phục vụ Chúa, và sự dâng hiến vị tha. Chúng tôi tiếp thu và áp dụng kiến ​​thức thiêng liêng trong hoạt động thường xuyên của chúng tôi và cuộc sống hàng ngày mà sau đó phục vụ như là của riêng bên trong sở thích, nguyên tắc và tiêu chuẩn của chúng tôi. Với điều này trong xem, đọc toàn bộ Kinh Thánh là một mục tiêu cho nhiều tín hữu, và những lời dạy trong sách Châm Ngôn đã rất hữu ích. Mặc dù vậy, hãy xem xét những điểm sau đây ra khỏi Thánh Kinh:

(1.)  II Ti-mô-thê 3:  16-17, Vietnamese Bible:  Easy-to-Read Version (BPT):  16 Toàn thể Thánh Kinh đều do Thượng Đế soi dẫn, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa sai và dạy cách sống ngay thật. 17 Nhờ Thánh Kinh, người hầu việc Thượng Đế sẽ có đủ khả năng làm điều phúc đức.

(2.)  Ga-la-ti 6:  8-10, BPT:   8 Ai gieo những điều thỏa mãn con người tội lỗi của mình thì sẽ gặt lấy sự tổn hại. Nhưng nếu gieo những điều đẹp lòng Thánh Linh thì sẽ nhận sự sống đời đời từ Thánh Linh. 9 Chúng ta không nên mệt mỏi trong việc làm điều thiện. Đến kỳ, chúng ta sẽ gặt hái sự sống đời đời, nếu chúng ta không bỏ cuộc. 10 Khi có dịp giúp đỡ ai thì hãy làm. Nhưng chúng ta phải đặc biệt chăm sóc những người thuộc gia đình các tín hữu.

(3.)  I Phi-ro’ 4:  12-14, BPT:  12 Các bạn ơi, đừng ngạc nhiên vì cảnh khó khăn ghê gớm đang đến để thử nghiệm các bạn như lửa. Đừng xem việc ấy như là chuyện khác thường. 13 Nhưng hãy vui mừng vì được dự phần trong sự đau khổ của Chúa Cứu Thế để anh chị em được hớn hở khi Ngài trở lại trong vinh hiển. 14 Nếu vì theo Chúa Cứu Thế mà bị sỉ nhục thì anh chị em có phúc vì Thánh Linh vinh hiển của Thượng Đế ở với anh chị em.

Có rất nhiều câu khác cần được xem xét một cách cẩn thận, hiểu đúng, và là một phần của kho vũ khí tinh thần những người thân. (Ví dụ, (4.)  I Phi-ro’ 5:  6-11, BPT:  6 Hãy khiêm nhường dưới tay toàn năng của Thượng Đế để đến đúng kỳ Ngài sẽ nâng anh chị em lên. 7 Hãy giao mọi lo âu cho Ngài vì Ngài chăm sóc anh chị em.  8 Hãy tiết độ và thận trọng! Kẻ thù anh chị em là ma quỉ, đi rình quanh như sư tử rống để tìm người mà nó có thể cắn nuốt được. 9 Hãy đứng vững trong đức tin để chống cự nó. Nên biết rằng gia đình tín hữu Cơ đốc khác ở khắp thế gian cũng đang chịu khổ như mình.  10 Sau khi anh chị em đã chịu khổ một thời gian ngắn, Thượng Đế sẽ chỉnh đốn lại mọi việc. Ngài sẽ khiến anh chị em mạnh mẽ, sẽ nâng đỡ và giữ anh chị em khỏi ngã. Ngài đã gọi anh chị em vào trong vinh hiển Chúa Cứu Thế, một vinh hiển còn mãi mãi. 11 Nguyền vinh hiển thuộc về Ngài đời đời. A-men.)  Mặc dù vậy, tôi tin tưởng đoạn này sẽ hữu ích. Có thể là các ngươi theo đức tin của bạn.

THE BLACK PHOENIX
Washington, DC

 

TỪ BỎ: Không có sản phẩm nhìn thấy quảng cáo hay hiển thị ở đây đã được xác nhận hoặc khuyến cáo của các tác giả của các tác phẩm viết blog thiêng liêng này.

 

Vietnamese Bible:  Easy-to-Read Version (BPT); Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

 

Phân biện, Perfection, Châm ngôn, Thánh, tăng trưởng tâm linh, Teens, Kinh Thánh, Chúa Thánh Thần, Giá trị của Giáo Hội, bí tích rửa tội, thách thức, luật sư, tăng trưởng, hướng dẫn, học tập, tái sinh, tự quảng cáo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s