De gehele wapenrusting van God (2015/12/15) African American Christmas?

Posted: December 15, 2015 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Vrijheid, afgoderij, de viering van Kerstmis, en het gebruik van de kerstboom zijn onderwerpen, vandaag.  Culturele arrogantie, etniciteit, en racisme zijn ijdel, en niet de bijgebracht, inwonende Geest van GOD niet voeden.  Voor volwassen christenen de geboorte van Jezus wordt erkend als de vervulling van de profetie, goddelijke verkondiging, en heilige belofte, dus zelfs Afro-Amerikaanse gelovigen tellen zich vrij om te begrijpen principes voor het leven dat van God te vieren.  Echter, voor het ontwikkelen van de gelovigen-die onlangs opnieuw geboren, of voortzetting van hun geleidelijke groei als in heilige relatie-de viering van Kerstmis, slechts als een gezin op maat, de expressie van de populaire cultuur, of slechts een langdurige sociale traditie verschijnen.  Zelfs zo, dergelijke functies als Santa Claus, fantasie, het geven van geschenken, en volksverhalen te amuseren en te entertainen niet geven een antichrist geest net als afvalligheid, ketterij en laster.  Amerikanen zijn die met wortel als Black zonen van Canada, Haïti, Jamaica, Duitsland en zelfs Groot-Brittannië.  Christelijke eredienst onder die van de Zwarte afdaling in Amerika omvat Afrikaanse Methodist Episcopal gelovigen, baptisten, katholieken, pentecostals en Zevende Dag Adventisten.  Onder de ware discipelen van Jezus, zijn er veel apparaten, ervaringen en lessen die worden gebruikt voor het reinigen, de groei, heling en perfectie te bevorderen.  Beschouw opnieuw de heilige geschriften, en de onderstaande punten gedeeld:  Psalmen 97:  9-12, Het Boek (HTB):  9 U, HERE, bent immers de Allerhoogste God. Boven U is er niemand op aarde. U troont hoog boven alle ‘goden’.  10 Als u van de HERE houdt, haat dan elke vorm van kwaad. God beschermt Zijn kinderen en behoedt hen voor elke goddeloze invloed.  11 Gods volgelingen mogen in het licht leven en Hij geeft vreugde in het hart van allen die Hem oprecht volgen.  12 Als u bij God hoort, verheug u dan in Hem. Wees blij en prijs Zijn grote en heilige naam.  Ook 1 Corinthiërs 13:  8-12, HTB:  8 Aan de liefde komt nooit een einde. Het spreken namens God zal eens niet meer nodig zijn; het spreken in vreemde talen zal ophouden; kennis zal dan niet meer worden gevraagd.  9 Want wat wij weten, is onvolledig; en wat wij namens God zeggen, is gebrekkig.  10 Maar wanneer het blijvende en volmaakte komt, is dat het einde van het gebrekkige en onvolmaakte.  11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind en redeneerde ik als een kind. Maar nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke voorgoed achter mij gelaten.  12 Nu hebben wij nog geen heldere kijk op Christus, maar later zullen wij oog in oog met Hem staan. Ik ken Hem nu nog niet volkomen, maar dan zal ik Hem volledig kennen, zoals Hij mij door en door kent.  De vechter op “Yahoo! Antwoorden yahoosucks “” die de ID maakt gebruik van “(niveau 1 met 18 punten, lid sinds 26 augustus 2015) postte het volgende:

 

Waarom doet Black America vieren Kerstmis als de bijbel Jeremia 10: 1-5 vertelt duidelijk de Israëlieten niet om?

Ik begrijp de witte Edomieten breken van wetten van GOD, maar de zwarten die de Israëlitische stam van Juda moeten wakker worden

Update:  Om alle domme Edomieten, herinner je je het nummer “zilver en goud” lied tijdens de kerst?

 

de gouden pijl:  3-5 De priester Ezra haalde de boekrol, waarin de wet van Mozes was opgeschreven. Hij ging staan op een houten verhoging die speciaal voor deze gelegenheid was gemaakt. Zo kon iedereen hem zien, terwijl hij las. Hij stond aan het begin van het plein voor de Waterpoort en las voor van zonsopgang tot in de namiddag. Ieder die oud genoeg was om het te begrijpen, luisterde aandachtig. Rechts van hem stonden Mattithja, Sema, Anaja, Uria, Hilkia en Maäseja. Links van hem Pedaja, Misaël, Malk!a, Hasum, Hasbaddana, Zacharia en Mesullam.  6 Toen de mensen zagen dat Ezra de boekrol opende, stond iedereen op.  7 Ezra loofde de HERE, de grote God en het hele volk zei “Amen!” en hief de handen omhoog. Toen knielden zij en aanbaden de HERE met het gezicht naar de grond gekeerd.  8-9 Tijdens het voorlezen door Ezra liepen Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbethai, Hod!a, Maäseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Hanan, Pelaja en de Levieten langs de mensen om hun de betekenis van het gelezene uit te leggen, zodat de mensen het konden begrijpen.  10 Alle aanwezigen barstten in tranen uit bij het horen van de geboden uit de wet. Maar Ezra (de priester en geestelijk leider) en ik als gouverneur en de Levieten die de uitleg gaven, zeiden tegen hen: “Huil niet op een dag als vandaag! Want vandaag is het een heilige dag voor de HERE, uw God. Het is een feestdag, waarbij een feestmaal hoort!  11 Stuur een deel van uw maaltijd naar de arme mensen, want de vreugde die de HERE geeft, zal uw kracht zijn! Wees dus niet verdrietig.”  12 Ook de Levieten kalmeerden het volk door te zeggen:  “Inderdaad, u moet niet huilen. Dit is een heilige dag waarop u blij moet zijn en niet bedroefd!”  (Nehemia 8:  5-12, HTB)

 

DE DUBBELE DAGGER:  Amerikaanse cultuur en recht? (2015/07/13); De Amerikaanse Verbond? (2015/03/03); The Christmas Spirit? (2014/12/23); Vrede De Gift van Kerstmis? (2014/12/24); Overtuigingen, Douane en racisme? (2014/09/24); Zijn vakantie Bad? (2013/11/16); Het ontkennen van GOD door het eten van garnalen? (2013/11/17)

 

“yahoosucks”, Zwarte Amerikanen zijn nu het voorrecht om in verbond met het goddelijke door middel van het Nieuwe Testament in het bloed van Jezus Christus opgericht.  Terwijl velen instemmen met een erfgoed als joden en integratie binnen de geestelijke (niet nationaal) Israel, weinig vordering plaats als “Israëlieten”.  Afro-Amerikanen zijn altijd een divers aspect van deze New World experiment in de democratie en de hoop op een thuisland, dat is een “melting pot.”  Het vooroordeel en de onwetendheid die opgezet en onderhouden slavernij van Afrikanen begon in Portugal (Europa) 50 jaar voordat Columbus zeilde.  Afrika toen (net als nu) was een heel continent dienen als thuisbasis van meerdere culturen, taalgroepen, en degenen die werden gegrond als gelovigen in veel verschillende systemen voor geestelijke waarheid.  Zwarte Afrikanen waren niet allemaal van de ene stam, één natie, één regio of één religie.  Velen waren islamitische gelovigen; sommige antwoordde vormen van sjamanisme; anderen hadden wat instructie in het Christendom ontvangen.  Toch, al werden aanvankelijk ontmenselijkt en onderhouden als “lastdieren”, “darkies”, en “niggras”.  In ongeveer dezelfde manier, Amerikanen wiens afkomst en de oorsprong worden getraceerd naar Afrika, zijn verschillend ontwikkeld in overeenstemming met de bijzondere uitdagingen van het leven op het platteland versus stedelijke omgevingen, status als freeman of slaaf, Oostkust versus het Westen, en Mid- westen versus Noordwest-Amerika.

Vandaag, Afro-Amerikanen oefenen spirituele disciplines die het boeddhisme, jodendom, mormonisme, en Scientology omvatten.  Alle niet de geboorte van Jezus te vieren als de voorspraak van goddelijkheid voor de bevrijding van de schepping van de ketenen van de zonde. Godsdienstvrijheid is meer dan een politieke slogan in ons leven; en, net als het recht om te stemmen, heeft betrekking op de “kwaliteit van leven” en eigenwaarde op een manier die fundamenteel zijn. De begrippen “gelijkheid” en “onpartijdig” zijn van vitaal belang om de ideeën van vrijheid en rechtvaardigheid door middel van wetgeving die essentieel zijn voor een stabiele naties.  Meer dan dit, betrokkenheid, geweten, en het offer-wat we graag ons leven te geven, of geven ons leven voor wordt bepaald in reactie op een groot aantal levensomstandigheden, uitdagingen, doelen en mogelijkheden.

All Black christenen niet erkennen, lof, en eerbied goddelijkheid op dezelfde manier; noch degenen die Kerstmis vieren alles doen op dezelfde manier.  Zwarten kunnen ook genieten van een “witte kerst” net als hun buren in de hele natie.  Gewoonten en tradities variëren als familie leven, een eigen huis, en de doelen die we voor onze kinderen. Zoals geldt voor alle christenen overal, Black christenen verschillen in hun niveau van kennis, voorbereiding, vaardigheden en geestelijke volwassenheid.  De relatie met de Godheid, door Jezus Christus, één geloof, één Heer, één doop, één God en Vader van alle vestigt Black Amerikanen en alle andere christenen die eenheid (eenheid), in plaats van gelijkheid.  Binnen de grenzen en beperkingen van de nieuwe leven door wedergeboorte (de “wet” sommigen noemen zelfdiscipline), gelovigen zijn vrij verwerven van heilige kennis, ontwikkelen door middel van gemeenschap met andere gelovigen, uiten van persoonlijke toewijding, het behoud van de heilige praktijken (we zeggen na te streven, sacramenten), voortdurende studie van de heilige geschriften, en het nastreven van gemeentelijke aanbidding.

Er zijn vele andere ideeën die zorgvuldig moet worden overwogen, goed begrepen, en maakte een deel van de eigen spirituele ontwikkeling, hier.  (Bijvoorbeeld, hebben vele zwarte Amerikanen Christendom gekozen als een manier om uit te drukken en te voldoen aan hun persoonlijke behoeften voor bevestiging, richting, en spirituele kracht. Echter, anderen te accepteren christelijk geloof als een zaak van hun wordt gekozen en aan het werk gezet als instrumenten te bereiken goddelijke en eeuwige doeleinden die niet hun eigen land.  Deze zijn in een continu proces van permanente verandering en transformatie, die ook verandert hoe ze plicht zien, hun plaats in de samenleving, en hun deelname aan zowel seculiere en religieuze tradities.)  Toch, ik vertrouw Dit fragment zal nuttig zijn.  Of het nu aan u volgens uw geloof.

THE BLACK PHOENIX
Washington, DC

 

DISCLAIMER:  Geen enkel product gezien aangeprezen of hier getoond is onderschreven of aanbevolen door de auteur van deze heilige geschriften blog.

Het Boek Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.®

Comments
  1. I betragtning af Fødselskirken er en hellig begivenhed, skal den pågrebet og værdsat i form af sin Ånd, ikke “bogstavet”. (Men hvis du havde vidst, hvad det Ord betyder, ville jeg have barmhjertighed ikke ofre. …) Som med skikke og traditioner, en vilkårlig regel opretholdt inden for en religiøs forsamling kan ikke være passende for dem uden. Sikkert, du forstår, hvor undervisningen kommer primært som fordømmelse og dis-Connect, bærer af “gode nyheder” vises mistænkte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s